O nás

Poslaním spoločnosti Hlava, s. r. o. je poskytovať vzdelávanie všetkým, ktorí majú záujem sa vzdelávať a to od povinnej školskej dochádzky cez štúdium na 5-ročnom bilingválnom gymnáziu, resp. externom štúdiu na vysokej škole až po aktualizačné vzdelávania v pedagogickej praxi.

Jednou z našich priorít je kvalitné cudzojazyčné vzdelávanie, a preto našim žiakom, študentom a absolventom ponúkame kvalitné vzdelávanie prostredníctvom skúsených pedagógov v priestoroch vybavených najmodernejšou technikou.

Naša spoločnosť úzko spolupracuje s vedeckými špičkami zo Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, pretože si uvedomujeme, že len kvalitné vzdelávanie a vzdelanie je predpokladom ďalšieho napredovania človeka.

Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a budeme Vás môcť presvedčiť o kvalite nášho poslania a práce.Mgr. Marián Prievozník, riaditeľ Hlava, s. r. o.
$