Čo ponúkame?

Cieľom našej spoločnosti je ponúkať kvalitné vzdelávanie v jazykovej oblasti, ale takisto i vzdelávania zvyšujúce kvalifikáciu pedagogických zamestnancov v rôznych oblastiach.
Pre našich študentov, záujemcov o vzdelávanie poskytujeme:
- kvalitných pedagógov z vysokých škôl z celého Slovenska,
- obsahovo bohaté vzdelávanie pre učiteľov využívajúcich inovácie vo vzdelávaní
- workshopy a prednášky, v rámci ktorých si omnoho lepšie zdokonalíte svoje pedagogické zručnosti,
- moderné priestory s kvalitným vybavením (projektor, interaktívna tabuľa, prednáškové miestnosti),
- príjemné spoločenské priestory našej budovy (jedáleň, automat na kávu, bufet, posedenie), - zdarma pripojenie na vysokorýchlostnú optickú sieť,
- zabezpečenie ubytovania na náklady frekventantov,V prípade, že máte záujem o vzdelávanie, prípadne máte iné otázky, neváhajte nás kontaktovať na telefónnych číslach alebo e-maili uvedených v záhlaví našej stránky. Tešíme a na Váš záujem a veríme, že oceníte naše služby.$